2018/11 sayılı Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelge'ye aşağıdaki madde eklendi.

2018/11 sayılı Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelge'ye aşağıdaki madde eklendi.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi ve 30.05.2009 tarihli ve 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1)-(Hariçte İşleme-Geçici İhracat) üçüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca rapor düzenlemeye yetkili sivil havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşların Bakanlığımıza yapacağı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça uygun görülen firmalar tarafından, 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni(Ticari Tamir Amaçlı) yerine 1095 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) adlı belge gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.